سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۵ نظر ۱۹ دی ۸۹ ، ۰۸:۵۴
محمد داوری دولت آبادی
۳ نظر ۱۱ دی ۸۹ ، ۱۶:۰۷
محمد داوری دولت آبادی
۱۲ نظر ۱۵ تیر ۸۹ ، ۱۲:۴۵
محمد داوری دولت آبادی

www.osvehelme.blogfa.com

بنام خدا

سلام

Vocaboly  نرم افزاری است کم حجم و  پرتابل (بدون نیاز به نصب) برای یادگیری واژگان.

ویژگی مهم آن دارا بودن بیش از 12 هزار واژه در زمینه SAT, TOEFL, GRE, GMAT, VOA Special English است. از دیگر امکانات این نرم افزار یادگیری لغات با استفاده از شیوه های گوناگون و جالب است که به کاربر این امکان را می دهد تا در محیطی شاداب لغات را بخاطر بسپارد.

۹ نظر ۱۳ خرداد ۸۹ ، ۲۰:۲۹
محمد داوری دولت آبادی

http://efeo.blogfa.com

1. There are twelve ......... in a year.
a. hours
b. weeks
c. years
d. months

2. He is not putting on his clothes. He is ......... his clothes.
a. getting up
b. turning off
c. taking off
d. turning on

3. The first day of the week in our country is .........
a. Saturday
b. Sunday
c. Monday
d. Tuesday
  

۱۷ نظر ۰۱ خرداد ۸۹ ، ۱۶:۲۷
محمد داوری دولت آبادی

http://savehendepartment.blogfa.com

ساختار درس اول پیش دانشگاهی

Lesson One (structure)

1. as (COMPARISON)    adverb

used in comparisons to refer to the degree of something:

She'll soon be as tall as her mother.

I can't run as fast as you.

Skin as soft as a baby's

It's not as good as it used to be.

He was as white as a sheet.

۳ نظر ۱۹ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۹:۲۷
محمد داوری دولت آبادی

www.navaeeschool.ir

قرآن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

ریاضی و رسم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

تاریخ سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

تاریخ طرح جامع  خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

دفاعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

 دفاعی دختران سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

دینی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

 حرفه و فن سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

جغرافی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

جغرافی طرح جامع  خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

علوم سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار 

عربی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

املای فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

 اجتماعی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

 اجتماعی طرح جامع خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

 انشای فارسی سال سوم راهنمایی خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

۲ نظر ۰۷ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۹:۲۱
محمد داوری دولت آبادی

www.navaeeschool.ir

قرآن سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه الف

علوم سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی نمونه ب

تاریخ سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

اجتماعی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 فارسی و دستور سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 حرفه و فن سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

جغرافی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی  نمونه الف

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی  نمونه ب 

عربی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

املای فارسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 انشای فارسی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

 دینی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائی

۳ نظر ۰۷ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۹:۱۷
محمد داوری دولت آبادی

http://rayanehemrouz7.blogfa.com

امروز ی جمله جالب از ی وبلاگ دیدم حیفم اومد که اینجا نیارم . این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز میشه٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ چهارم چهار حرفی ... تا بیستمین کلمه که بیست حرفیه.


I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherably, transcendentalists intercommunications incomprehensibleness 

 ترجمه جمله : 

نمیدانم این دکترهای خانوادگی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب میکنند. با این حال سواد پزشکی آنها غیر قابل کشف بودن این دست خط‌ ‌ها را جبران کرده و بر غیر قابل کشف بودن آنها (دستخط) برتری میجوید.

۸ نظر ۰۹ اسفند ۸۸ ، ۲۱:۳۵
محمد داوری دولت آبادی
۹ نظر ۰۹ بهمن ۸۸ ، ۲۱:۳۶
محمد داوری دولت آبادی
۱ نظر ۰۵ بهمن ۸۸ ، ۲۱:۲۶
محمد داوری دولت آبادی

جمله های التزامی

بعد از بعضی از افعال ناقص علاوه بر مصدر بدون to می توان از have و سپس اسم مفعول استفاده نمود که در این حالت جمله به گذشته اشاره می کند و به آن جمله التزامی گویند.

افعال ناقصی را که می توان بشکل التزامی نوشت عبارتند از:

[could – ought to – should – must – might – may]

- You should have helped Ali yesterday.

 

در این حالت should نشان می دهد که فاعی می بایست در گذشته کاری را انجام می داده ولی انجام نداده است.

could نشان می دهد که فاعل توانایی انجام کار در گذشته را داشته است ولی از آن توانایی استفاده نکرده است.

- You could have got good mark in the exam last week.

 

may و might نشان می دهند که احتمال انجام کار در گذشته وجود داشته است. با این تفاوت که may امکان و احتمال بیشتر و might احتمال ضعیف تر را نشان می دهد.

must در این حالت استنباط در گذشته را نشان می دهد.

- The lake is frozen. It must have been very cold last night.

 

۱۱ نظر ۳۰ مرداد ۸۸ ، ۱۰:۲۹
محمد داوری دولت آبادی

http://parwaresh-bs.blogfa.com/

زبان سال سوم راهنمایی مرداد ۸۸ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی شهریور ۸۸ شهرستان برخوار

زبان انگلیسی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت عصر)

زبان سوم راهنمایی خرداد 86 استان کردستان

زبان سوم راهنمایی (ماده 25) استان کردستان مهر 86

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 86

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور86

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 85

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 85

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 85

زبان انگلیسی سوم راهنمایی استان کردستان دیماه 85

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 84

زبان سوم راهنمایی ( ماده 25 ) استان کردستان مهر 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 84

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مهر ماه 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 83

زبان سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان شهریور 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان (ماده 25 ) مهر ماه 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 82

زبان سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 82

۱ نظر ۰۴ مرداد ۸۸ ، ۱۷:۱۲
محمد داوری دولت آبادی

نکاتی پیرامون also  –  too  و as well

هر سه کلمه فوق به معنای «همچنین» می باشند با این تفاوت که also رسمی تر از بقیه می باشد و معمولاً قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی به کار میرود.

- He speaks French and he also writes it.

- She was rich and she was also selfish.

۲ نظر ۰۳ مرداد ۸۸ ، ۱۹:۳۹
محمد داوری دولت آبادی
۲ نظر ۲۳ تیر ۸۸ ، ۲۱:۵۵
محمد داوری دولت آبادی