سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

سال سوم راهنمایی - نهایی

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۹:۱۷ ب.ظ

واژگــــان

 

کلمات هر ردیف را بخوانید و زیر کلمه ی ناهماهنگ از نظر معنی و مفهوم خط بکشید. (2)

 

1. (water – milk – coffee – cake)                

2. (horse – lion – fruit – tiger)

3. (peach – potato – apple – orange)           

4. (rice – wheel – meat – bread)

 

لغات داده شده را در جملات زیر بکار برید. (یک لغت اضافی است.) (2)

 

(sky – money – news – sunrise – stadium)

5. There is a football match at Azadi ………………….

6. He'll watch the …………………. Program.

7. There are many clouds in the …………………

8. Ali woke up after …………………

 

با توجه به تصاویر، هر جمله را با یک کلمه کامل کنید. (1)

 

9. We went to Kerman by a ………………..

10. He can ………………. in the river.

 

با توجه به جملات جدول را کامل کنید. (حرف اول کلمه ی مورد نظر داده شده است.) (1)

 

11. Tehran is a big ……………..

12. Take off your shirt. It's ……………….

 

با استفاده از معلومات خود، هر جمله را با یک کلمه کامل کنید. (2)

 

13. Ali is not short. He is ………………..

14. My father and my mother are my ………………..

15. Wild animals eat a lot of …………………

16. There are many shoppers in the shopping ……………….

 

کلمات ستون A را با عبارات ستون B جور کنید و حرف مربوط را در ستون پاسخ بنویسید. (2)

 

A

پاسخ

B

17. ride

 

a) after school

18. rest

 

b) her question

19. cross

 

c) some butter

20. answer

 

d) the bicycle

 

 

e) the street carefully

 

دستور زبان

 

با کلمات درهم ریخته در هر ردیف جمله ی صحیح بسازید. (2)

 

21. (leave – the classroom – may – I)

……………………………………..?

22. (was – eating – she – at 10 – sandwich – a)

………………………………………………..

 

با توجه به تصاویر به سوالات پاسخ کامل دهید. (2)

23. Did they play tennis?

…………………………

24. How much tea is there in the cup?

………………………………………

 

با توجه به نکات دستوری، زیر  گزینه ی صحیح در هر شماره خط بکشید. (4)

 

25. Reza is ……………..

a) a fat boy

b) boy fat

c) fat boys

d) fat boy

 

26. She ……………… a letter at 7 yesterday.

a) writes

b) writing

c) wrote

d) write

 

27. Ali will ………………… football tomorrow.

a) plays

b) played

c) playing

d) play

 

28. They ………………. in the restaurant.

a) usually eat

b) eat usually

c) usually eats

d) eats usually

 

29. We can ……………….. our lessons.

a) studied

b) study

c) studying

d) studies

 

30. He ………………… working at this time yesterday.

a) weren't

b) didn't

c) wasn't

d) doesn't

 

31. Did they …………………. before 5?

a) arrived

b) arrive

c) arriving

d) arrives

 

32. A fast speaker speaks …………………

a) slow

b) bad

c) easy

d) fast

 

با استفاده از دانش دستوری (گرامری) هر جمله را فقط با یک کلمه کامل کنید. (2)

 

33. We need a ball. Give ………………. a ball please.

34. That is the roof ………………… the house.

35. Did you get up at 5? Yes, I ……………….

36. Will they study Arabic? No, they ………………...

 

مکالمه

 

پاسخ سوالات ستون A را از ستون B پیدا کنید و حرف مربوط به هر عبارت را در ستون پاسخ بنویسید. (در ستون B یک عبارت اضافی است.) (2)

 

A

پاسخ

B

37. Can I help you?

 

a) Not too bad.

38. Where is your aunt?

 

b) No, I washed my car.

39. How are you today?

 

c) She's a careless driver.

40. Did you see the film?

 

d) She's in the bookshop.

 

 

e) Yes, get me some rice.

 

برای هر یک از پاسخهای داده شده، سوال مناسب بسازید. (2)

 

41. A: …………………………………..?

      B: No, he shouldn't take the flowers.

42. A: How……………………………..?

      B: She went to Tehran by plane.

 

درک مطلب

 

شماره ی هر جمله را زیر تصویر مربوط به آن بنویسید. (2)

 

43. He broke the glass last night.

44. She had a bad headache.

45. He'll phone the doctor.

46. He's giving her a pen.

47. He is a hard worker.

 

از میان افعال داده شده فعل مربوط به هر تصویر را انتخاب کرده و در جای خای بنویسید. (1)

 

(run – comb – post)

 

                         48. …………….                                      49. ………………

 

متن زیر را بخوانید و به قسمت های مختلف آن پاسخ دهید. (6)

 

     Mr Irani is a young teacher. He teaches Arabic well. Last summer, he went to Mashhad with his uncle. They visited many places and went to the Holy Shrine. On the way home, Mr Irani had a car accident because he was driving fast. He was in the hospital for two weeks. He is at home now. He is at home now. His students will visit him tommorrow. They like their teacher very much.

الف) جمله ی درست را با T و جمله غلط را با F مشخص کنید.

 

50. Mr Irani is an old teacher. (     )

51. He is at home now. (     )

ب) با توجه به متن، هر جمله را با یک کلمه کامل کنید.

 

52. Mr Irani and his ………………. went to Mashhad.

53. The students ……………….. their teacher very much.

 

ج) با توجه به متن، زیر جواب صحیح خط بکشید.

 

54. Mr Irani is a fast (driver – player – reader).

55. He (left – stayed – visited) the hospital after two weeks.

 

د) با توجه به متن، به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

 

56. When did Mr Irani go to Mashhad?   ……………………………………..

57. What did they do in Mashhad?           …………………………………….

58. Will the students visit Mr Irani?         …………………………………….

 

تلفظ

 

در هر ردیف کلمه ناهماهنگ از نظر تلفظ را مشخص کنید. (1)

 

59. (listened – cleaned – rested – closed)

60. (good – large – garden – bag)

 

با توجه به تصاویر حروف حذف شده ی کلمات زیر را بنویسید. (2)

 

حروف حذف شده ی کلمات زیر را روی خطوط تیره بنویسید. (4)

 

65. I enj_yed the film.

66. Mrs Ahmadi is a k_nd woman.

67. We were h_ _gry at 9.

68. That's a new d_ct_onary.

69. The colour of my wal_et is blue.

70. Our rel_t_ves had a difficult life.

71. My mother cooks lunch in the k_tchen.

72. Ali's car is exp_ns_ve.

 

۸۶/۰۲/۰۷
محمد داوری دولت آبادی

نظرات  (۱)

از شعر بالا خیلی لذت بردم ولی اگر زحمات شما نبود این فیض هم نصیب من نمی شد. یک دنیا قدردانی تقدیم به آسمان بی کرانه ی زحمات شما.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی